MySQL på webserver

Vår webserver har blitt oppdatert med MySQL 5.7.
Se Wiki artikkel her: