Økonomistyrings verktøy for smarte bedrifter

REGNSKAP

Alt du trenger, i ett moderne regnskapssystem, uansett virksomhet. Fleksibelt med effektiv arbeidsflyt og enkle rutiner

Regnskap utvikles kontinuerlig i tett samarbeid med autoriserte regnskapsførere for å tilby brukere innovative løsninger, og samtidig dekke regnskapstekniske krav. Det fokuseres på å levere avansert funksjonalitet på en brukervennlig måte. Oversiktlige skjermbilder og smarte snarveier lar deg lett manøvrere mellom ulike funksjoner.

Målet er å effektivisere så mye av hverdagen som mulig gjennom automatiserte rutiner, uten at du mister oversikten. Oss håndterer alle typer inngående bilag, og du velger selv hvordan fakturaer, purringer og bestillinger skal kommuniseres ut. Informasjonen er alltid der for deg, og rapporter genereres raskt. Det gir full kontroll og en særdeles effektiv totalløsning for elektronisk administrasjon av bilag og dokumenter.

Bedriften kan selv velge om man vil ha regnskapet i eget hus, eller konsentrere seg om øvrige muligheter. Sistnevnte løsning kobler bedrift og regnskapskontor med Zirius sammen via nett, og tilrettelegger for effektiv kommunikasjon på tvers. Det betyr at regnskapskontoret tar seg av regnskapet, mens bedriften kan konsentrere seg om å:

 

 • Opprette kunder og varer
 • Sende tilbud, ordre og faktura m/KID
 • Attestasjonsrutiner
 • Godkjenne betalinger til Bank
 • Registrere inngående bilag
 • Oppdatert betalingsstatus fra regnskap
 • Historikk og rapportering
 • Timeregistrering mot Prosjekt
 • Dokumentarkiv: Elektronisk Bilagsarkiv med OCR-tolk og attestasjon
 • Byrå Klient: Felles datakilde via Portal (eller fakturaweb.com)
 • Prosjekt: Felles datakilde med klient for å bistå i prosjektarbeid
 • Basis: Oppslag mot 1880, integrert inkasso, Altinn mm
 • Print: Send alt elektronisk -kunde mottar på papir (OnlinePrint), e-post, EHF eller EDI
 • Betaling: Automatisering av inn- og utbetalinger med OnlineBank

PROSJEKT

Total økonomisk kontroll fra tilbud til avslutning

Total økonomisk oversikt i alle faser av prosjekter, for godt til å være sant? Men det er akkurat det oss Prosjekt gir -det beste fra regnskap, faktura og logistikk, samt prosjekt i en pakke! Det lar bedriften jobbe inn mot en felles funksjonsrik løsning. Data legges inn en gang, og bedriften unngår tidkrevende dobbeltregistreringer. Samtidig ivaretas fleksibiIiteten ved at man selv styrer struktur og inndeling av prosjekter. Det gir en smidig og effektiv løsning fra tilbud til avslutning.

Se hvilke prosjekter som er aktive, kostnadsrammer, hvem som er ansvarlig, og når de skal ferdigstilles. Fremdriften følger du enkelt, dag-til-dag, gjennom prosjektrapporter med full oversikt over timeforbruk, materiell, utleide anleggsmidler, samt andre kostnader og inntekter.

Resultatet er frigjort tid, som øker effektiviteten og lar bedriften utnytte ressursene mer optimalt til kjernevirksomhet.

 • Fastpris prosjekt med innestående prosent mot garantiperiode.
 • Løpende prosjekt mot prisavtale på materiell og timer.
 • Prosjektinndeling på avsnitt og aktivitet med budsjett.
 • Tilbud inndelt på avsnitt aktivitet og materiell.
 • Timeregistrering, på web eller via App.
 • Direkte oppdatering av regnskap ved godkjenning av materiell og timer.
 • Fakturering ut fra påløpt materiell, timer og inngående bilag.
 • Elektronisk fakturering på det statlige EHF formatet eller til printsenter.
 • Tilleggsordre for endringsmeldinger på prosjekt eller underprosjekter.
 • Anleggsregister med utleie rutine, avskrivning og fullt regnskap.
 • Overføring mot innkjøp med automatisk oppdatering ved mottak.
 • Dokumentarkiv med OCR-tolk og attstasjon.
 • Prosjektoversikt på betalingstatus fra kunder og leverandører.

FAKTURA OG LOGISTIKK

Totalløsning for ordre, lager, innkjøp og fakturering innen vare- og tjenestehandel

Faktura og Logistikk samler hele vare- og tjenesteflyten, fra tilbud til fakturering, i en helhetlig løsning. Systemet gir enkelt oversikt over kunder, ordrer, varer, innkjøp, lagerbeholdning, registrerte timer, og ikke minst hva som skal faktureres og hva som er betalt.

Man velger selv hvordan ordreoppbygning, rabattavtaler, varestrukturer og grupperinger skal settes opp, og alt fra ordreimport til fakturering kjøres elektronisk. Kundeoppsettet styrer om faktura sendes på EHF, EDI, epost eller papir via printsenter. Det samme gjelder periodevis fakturering, som abonnement, samt massefakturering til flere kunder samtidig.

Faktura og Logistikk er skrudd sammen for å dekke ulike områder. Løsningen er rik på moderne muligheter, som kan tilpasses etter behov, og passer dermed alt fra bedrifter med enkle faktureringsbehov til grossister med avanserte behov.

 • Fleksibel oppbygning av ordretype med hendelser
 • Reservér mot lager og innkjøp med bekr.lev.dato
 • Periodevis abonnementsfakturering
 • Massefakturering til flere kunder samtidig
 • Timeregistrering mot ordre med kost per ansatt
 • Samlefaktura, delfaktura, fastprisordre, kontantordre
 • Enhetsstyring med omregning mot grunnenhet
 • Varianthåndtering av produkter med 2 dimensjoner
 • Serie- og batchnummerhåndtering
 • Forsendelse på papir, EHF, PDF, e2b, EDI via epost, disk, ftp
 • Komplementeres med Zirius Kasse (tilleggsprodukt)
 • Direkte oppdatering til regnskap med kreditkontroll

BRANSJER

Vi er allsidige, men samtidig spesialiserte på noen områder

Prosjekt system er et særdeles fleksibelt og oversiktlig verktøy for entreprenører som arbeider på prosjektbasis. Det er utviklet i tett samarbeid med entreprenører fra ulike områder. Resultatet er et komplett og fleksibelt økonomistyringsverktøy, som i tillegg gir full oversikt over aktive prosjekter, anleggsmidler, kostnadsrammer, hvem som er ansvarlig, og når de skal ferdigstilles.

Byrå System – Regnskapskontorets verktøykasse
Administrasjon, klientstyring og samspill satt i system gjør Byrå System til ditt viktigste verktøy. I tillegg til et kraftig regnskapsverktøy, får du komplett administrasjon, enklere klientstyring med oversiktlige arbeidsbilder, automatiserte rutiner og ikke minst muligheten til samspill med klienter gjennom egne kundeløsninger. Det hele forenkler arbeidet og lar deg jobbe mer effektivt.

Noen fordeler:
Enklere administrasjon av medarbeidere og klienttildeling
Gruppérbar klientoversikt som viser arbeidsoppgaver og status
Klientopprettelse eller -oppdatering fra felles maler
Registrerer medgått tid og hvem som har jobbet mot hvilke klienter
Automatisk oppdatering av oppgaver og kjøring av rutiner
Egne klientløsninger direkte koblet til Byrå System

Utnytt mulighetene til det fulle
Med banktjenstene i OnlineBank får du full utnyttelse av Byrå System. Her eliminineres behovet for manuell innlogging i nettbanken, uansett bank i Norge. Regninger betales direkte fra System, eller legges ut til godkjenning og betaling via System Portal. Utførte betalinger oppdateres i System sammen med innbetalinger fra kunder. Resultatet er effektivt, med vesentlig redusert tidsforbruk gjennom automatiserte betalings- og bokføringsprosesser

Smarte klientverktøy
Nå kan du tilby dine kunder Portal System eller ERP System som klientverktøy. Begge er koblet mot Byrå System, og kan brukes alene i et standardoppsett, eller kombineres for skreddersøm og unike bransjemuligheter. Hva som passer din klient avhenger av behov og bransje.

PortalKlient – enkel hverdag og effektivt samspill
Skybasert kundeløsning som åpner for effektiv kommunikasjon på tvers. Her kan klientene fakturere, registrere og betale inngående bilag direkte, samt godkjenne betalinger og få betalingsstatus fra regnskapsbyrået. I tillegg får man fleksible attestasjonrutiner og muligheten til å føre timer som grunnlag til lønn eller fakturering. Det gir et effektivt verktøy til bedrifter som ønsker en enkel hverdag og et nært samspill.

ByråKlient – for bedrifter med utvidet behov
ByråKlient gir bedriften en komplett økonomiløsning med valgfrihet fra modulene regnskap, handel, prosjekt og service. Hvem som gjør hva avtaler dere. ByråKlient er en kostnadseffektiv løsning for bedrifter med større behov.

Unik løsning for faghandelen. Styrken ligger i kombinasjonen, som knytter kasse sømløst til det beste fra alle hovedmodulene våres. Det gir enkelt oversikt over salg, tilbud, ordre, innkjøp, lagerstatus og arbeid ifm prosjekter -alt direkte koblet til regnskap. Og det beste av alt er at det enkelt kan oppdateres, tilrettelegges og styres sentralt i System. Det gir et effektivt og allsidig verktøy for alle som driver handel og samtidig leverer varer, materiell, og tjenester.

Alt du trenger, i ett moderne logistikk- og økonomisystem for trelastindustrien. Utviklet i tett samarbeid med bransjen for å dekke behov og krav til alle som produserer og selger trelast. Trelast system er enkelt å bruke, med fleksible muligheter og effektive rutiner som sikrer god arbeidsflyt. Det gir total oversikt og en særdeles smidig løsning fra sag til resultat!

Enkelt

Trelast System samler all informasjon fra sag og høvel. Skurlast avregistreres før tildeling av pakkenummer til høvellast. Utnyttelsesgraden rapporteres, og pakker høvellast importeres med produksjonsdata, samt full lengdefordelingsmatrise. I tillegg lar flerlagerfunksjonaliteten deg flytte pakker mellom lagre.

Effektivt

Målet er å automatisere så mye av hverdagen som mulig gjennom effektive arbeids- metoder, uten at du mister oversikten. Trelast System knytter det hele sammen og tar effektivt hånd om pakkelagerstyring, ordrebehandling, faktura, salgsstatistikk, rapporter, regnskap, reskontro, elektroniske bilag,for faghandelen.

Muligheter
 • Innlesning av pakker (skur- og høvellast) med produksjonsdata og lengdefordelingsmatrise
 • Pakkelagerstyring med sporing og pakkehistorikk
 • Effektive ordrerutiner med enhetsomregning og registreringer i LM, PAK, M2, M3 og PreCut
 • Elektonisk forsendelse som EDI eller EHF
 • Toveis integrasjon mot NOBB
 • Trelaststatistikk med pris- og volumberegninger
 • Bruk av håndholdte enheter for pakkerutiner (avregistrering, sletting, ordreplukk og lagertelling)
 • Integrert kasseløsning for faghandelen

TILLEGG

Effektiviser hverdagen ytterliggere med smarte og tidsbesparende løsninger

System Dokumentflyt forenkler mottak, føring og arkivering av leverandørfakturaer. Løsningen samler fakturaer fra ulike elektroniske kilder som skanner, e-post og EHF, og gir en effektiv fakturahåndtering.

Her finner du smarte funksjoner som oppslag mot sentralregister for innhenting av leverandørinformasjon, fleksibel kostnadsfordeling, samt smidig attesteringsverktøy for godkjenning av fakturaer på web eller i System. Du får også rask tilgang til historikk fra arkivet, og ikke minst snarveier for vedlikehold og enkel implementering av grunndata.

I tillegg kan løsningen utvides med OCR-tolk* som gjenkjenner og leser fakturainformasjon som leverandør, kontonummer, kid, beløp, fakturadato, forfallsdato og fører det automatisk inn på rett sted i System.

Muligheter:

 • Fakturamottak via fil, e-post og EHF
 • Leverandørinfo fra sentralregister
 • Dokumentarkiv
 • Attestasjon i System eller på web
 • Enkelt vedlikehold av grunndata
 • Automatisert innlesning med OCR-tolk (*tilleggsprodukt)

OnlineBank eliminerer behovet for manuell innlogging i nettbanken, uansett bank i Norge, ved at inn-og utbetalinger håndteres direkte i System. Utførte betalinger oppdateres i System sammen med innbetalinger fra kunder. Det effektiviserer hele betalingsprosessen, samtidig som det reduserer tidsforbruket på manuell fakturahåndtering ved at bokføringen automatiseres.

Online tjenestene åpner for flere muligheter innen bestilling, faktura og purring, samt oppslag mot 1880. Spar tid ved å aktivere elektronisk forsendelse og mottak av bilag fra System, så styrer kundeoppsett om faktura sendes på EHF, EDI, epost eller på papir via printsenter.

Tilrettelegger for flere nettbaserte kommunikasjonsløsninger mot ERP System, hvor målet er en enklere og mer effektiv hverdag for regnskapskontorer og bedrifter.

KlientPortal effektiviserer regnskapskontorets kommunikasjon med klienter ved at de, via egen pålogging på nett inviteres til aktivt å deltai daglige rutiner. Løsningen lar de fakturere, registrere inngående bilag, samt tilgang til oppdatert regnskapsstatus til enhver tid.

Portal System åpner også mulighetene for banktjenestene i OnlineBank, systematiske attestasjonsrutiner med Attestasjon, samt registrere timer på nett eller i app med Timer.

Kasse system er en komplett løsning, som dekker faghandelsbedrifters behov og rutiner. Integrert med ERP System og standard POS-utstyr effektiviserer den kort- og kontantsalgene. Ordrer kan hentes fra, eller overføres som fakturagrunnlag til ERP System, og dagsoppgjøret oppdateres direkte til regnskap etter godkjenning.

 

Muligheter

Kasse

 • Definer eget kasseoppsett med hurtigtaster for salg og service
 • Kontantsalg eller anføring for fakturering direkte fra kasse
 • Elektronisk signering ved utlevering av varer som skal faktureres på kunde
 • Prisavtaler (påslag /rabatering)
 • Mulighet for full lagerstyring
 • Håndholdt løsning for bestilling, ordreplukk og lagertelling
 • Prisoppdateringsrutiner mot eksterne leverandører
 • Dagsoppgjør med automatisk oppdatering til regnskap
 • Lokal installasjon eller ASP

Service

 • Håndtering av serviceordre i kasse eller verksted
 • Eget utstyrs- / maskinregister med full servicehistorikk
 • Registrer timer og materiell på verksted eller ute i felt med mobil
 • Statusrapportering via sms eller epost
 • Gruppering av servicejobber etter status og ansvarlig

Integrasjon:

 • Berøringsskjerm, kasseskuff, betalingsterminal, publikumsdisplay
 • Strekkodeleser, signeringspad, håndterminal

Kontakt oss, så finner vi Din løsning for fremtiden sammen.